TSK "ROŚ" PISZ

18 listopada rusza XXIV Piska Liga Koszykówki !

18 listopada zostanie rozegrana pierwsza kolejka rundy zasadniczej XXIV Piskiej Ligi Koszykówki i XIV Memoriału "Świdra" i "Cinka".  W tym roku Piska Liga Koszykówki, po raz pierwszy, będzie miała międzynarodową obsadę.  Do rozgrywek zgłosili się żołnierze amerykańscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO, którzy stacjonują w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim k/Orzysza. Oprócz gości z zagranicy w XXIV PLK zagrają: Perkoz Ruciane Nida, SL Solos Ełk, AS Mrągowo Seniorzy, As Mrągowo Juniorzy, Absolwenci Pisz i Jeziorowcy Pisz.

I Kolejka 18.11.2018r., Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolo-Przedszkolnego nr 1 w Piszu ul. Lipowa 15

godz. 10.00 Absolwenci Pisz- Perkoz Ruciane Nida

godz. 11.15 Chorwacja- SL Salos Ełk

godz. 12.30 USA –AS Mrągowo Seniorzy

godz. 13.45 Jeziorowcy Pisz – AS Mrągowo Juniorzy

 

TERMINARZ I REGULAMIN PLK w [Więcej...]

dodano 2018-11-07

 

 

TERMINARZ XXIV EDYCJI PISKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI I XIV MEMORIAŁU "ŚWIDRA" i "CINKA"

RUNDA ZASADNICZA

I Kolejka 18.11.2018r

10.00 Absolwenci Pisz- Perkoz Ruciane Nida

11.15 Chorwacja- SL Salos Ełk

12.30 USA –AS Mrągowo Seniorzy

13.45 Jeziorowcy Pisz – AS Mrągowo Juniorzy

II Kolejka 25.11.2018r

10.00 Jeziorowcy Pisz – Perkoz Ruciane Nida

11.15 SL Salos Ełk – AS Mrągowo Juniorzy

12.30 Absolwenci Pisz- AS Mrągowo Seniorzy

13.45 Chorwacja- USA

III Kolejka 02.12.2018r.

10.00 AS Mrągowo Juniorzy- AS Mrągowo Seniorzy

11.15 Absolwenci Pisz – Chorwacja

12.30 Perkoz Ruciane Nida – SL Salos Ełk

13.45 Jeziorowcy Pisz - Chorwacja

IV Kolejka 09.12.2018r.

10.00 Perkoz Ruciane Nida – AS Mrągowo Seniorzy

11.15 AS Mrągowo Juniorzy – Chorwacja

12.30 USA – SL Salos Ełk

13.45 Jeziorowcy Pisz – Absolwenci Pisz

V Kolejka 16.12.2018r.

10.00  Jeziorowcy Pisz – AS Mrągowo Seniorzy

11.15  Perkoz Ruciane Nida – Chorwacja

12.30 AS Mrągowo Juniorzy - USA

13.45 SL Salos Ełk – Absolwenci Pisz

VI Kolejka 06.01.2019r.

10.00 Chorwacja – Absolwenci Pisz

11.15 AS Mrągowo Juniorzy – Perkoz Ruciane Nida

12.30 AS Mrągowo Seniorzy – SL Salos Ełk

13.45 USA – Jeziorowcy Pisz

VII Kolejka 13.01.2019r

10.00 Absolwenci Pisz – AS Mragowo Juniorzy

11.15 SL Salos Ełk – Jeziorowcy Pisz

12.30 AS Mrągowo Seniorzy - Chorwacja

13.45 USA – Perkoz Ruciane Nida

 

Regulamin XXIV edycji Ligi Piskiej - XIV Memoriał Świdra i Cinka

o Puchar Burmistrza Pisza

 

I

 

 1. Głównymi organizatorami Ligi są: TSK „Roś” w Piszu i TPPK „Oldboys Roś” w Piszu.

 

II

 

 1. Patronem głównym XXIV edycji Ligi Piskiej - XIV Memoriału Świdra i Cinka jest Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski.
 2. Patronem honorowym Ligi jest Poseł na Sejm RP Paweł Papke.
 3. Patronem medialnym Ligi jest Gazeta Olsztyńska i jej oddział lokalny – Gazeta Piska.

 

III

 

 1. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn.
 2. Drużyny mogą zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników, zaś w meczu może występować 12 zawodników.
 3. Liga rozgrywana będzie w kategorii OPEN (od nieletnich wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).
 4. Wyklucza się możliwość przynależności zawodnika do więcej niż jednej drużyny.

 

IV

 

 1. W czasie wszystkich meczów obowiązują przepisy PZKosz.
 2. Czas gry wynosi: 4 x 8 min. z zatrzymywaniem czasu gry, z wyłączeniem przerw na żądanie, rzutów wolnych oraz ostatnich dwóch minut meczu.
 3. Zawodnik zostaje wykluczony z gry w danym meczu, jeśli jego zachowanie jest niezgodne z zasadami Fair Play. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w meczu, zawodnik ten automatycznie zostaje zawieszony i nie może występować w kolejnym meczu swojego zespołu w Lidze. Jeśli pomimo zakazu, zawodnik zagra w kolejnym meczu swojego zespołu, zespół jego przegrywa swój mecz walkowerem.

 

V

 

 1. Liga podzielona będzie na trzy etapy:

-       I Runda - runda zasadnicza,

-       II Runda - runda „play off”,

-       III Runda - runda finałowa.

 1. I Runda - zasadnicza, w której obowiązują następujące zasady:

-       mecze odbywają się systemem „każdy z każdym”, gdzie  każdy zespół rozgrywa po 7 meczów jednej rundy (bez meczów rewanżowych),

 1. II Runda - „play off”, w której obowiązują następujące zasady:

-       zespoły, które zajęły w I Rundzie - zasadniczej miejsca 1-4, trafiają do Dywizji Pierwszej i grają ze sobą w półfinałach (1 zespół I Rundy - zasadniczej Ligi gra z 4, a 2 zespół z 3),

-       zespoły, które zajęły w I Rundzie - zasadniczej miejsca 5-8, trafiają do Dywizji Drugiej i grają ze sobą w półfinałach (5 zespół I Rundy - zasadniczej Ligi gra z 8, a 6 zespół z 7).

 1. III Runda - finałowa, w której obowiązują następujące zasady:

-       przegrani meczów półfinałowych Dywizji Drugiej, grają ze sobą o miejsce 7,

-       wygrani meczów półfinałowych Dywizji Drugiej, grają ze sobą o miejsce 5,

-       przegrani meczów półfinałowych Dywizji Pierwszej, grają ze sobą o miejsce 3,

-       wygrani meczów półfinałowych Dywizji Pierwszej, grają ze sobą o miejsce 1.

 

VI

 

 1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody za grę w Lidze:

-       drużynowe:

 • puchary dla każdego zespołu za zajęcie miejsc 1-8,
 • medale dla każdego uczestnika Ligi za zajęcie miejsc 1-3.

-       indywidualne:

 • dla najlepszego zawodnika Ligi MVP LIGI
 • dla zawodników NAJLEPSZEJ PIERWSZEJ „PIĄTKI” LIGI,
 • dla KRÓLA STRZELCÓW LIGI (zawodnika, który rozegrał minimum 5 meczów we wszystkich trzech rundach całej Ligi – liczy się liczba zdobytych punktów, nie jest brana pod uwagę średnia punktów z meczu),
 • dla KRÓLA STRZELCÓW ZA 3 pkt. w Lidze (zawodnika, który oddał największą  liczbę trafionych rzutów za 3 pkt., bez względu na liczbę oddanych rzutów i rozegranych meczów).

 

VII

 

 1. Wpisowe od drużyny wynosi 500 zł (pięćset złotych).
 2. Wpłatę wpisowego należy uiścić do dnia 18 listopada 2018 r.
 3. W razie rezygnacji drużyny z gry w trakcie trwania Ligi – wpisowe przepada.

VIII

 

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Lidze.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Ligę, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Lidze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia Zespołu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na bieżąco.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.